Wycena nieruchomości w Polkowicach – ile może zająć czasu?

Wycena nieruchomości w Polkowicach – ile może zająć czasu?

Warto mieć świadomość, że proces związany z wyceną nieruchomości należy podzielić na kilka etapów. Nie wszyscy jednak mają świadomość, ile dokładnie trwa wycena nieruchomości w Polkowicach.

Zapoznanie się z nieruchomością

W pierwszej kolejności określane są cechy danej nieruchomości, które wpływają na jej wartość. W tym celu konieczne jest bardzo dokładne przeanalizowanie dokumentów, które dostarczył klient. Następnie wykonywana jest wizytacja nieruchomości. W ten sposób możliwe będzie ocenienie stanu budynku, jego funkcjonalności czy otoczenia.

Analiza rynku

Na tym etapie sprawdza się ceny transakcyjne obiektów, które są bardzo podobne do wycenianej nieruchomości. Trzeba zaznaczyć, że wspomnianej analizie poddaje się podaż, popyt czy stopy zwrotu z inwestycji.

Wybór metodologii wyceny

Kolejny etap procesu związanego z wyceną będzie polegał na wyborze najbardziej odpowiedniej metodologii. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że składa się na nią nie tylko i wyłącznie podejście, ale również technika i metoda wyceny.

Ponadto wybranie wspomnianej metodologii będzie zależało głównie od rodzaju nieruchomości, stanu rynku czy wstępnej wyceny. Godny uwagi jest również fakt, że cel wyceny może mieć bardzo duże oddziaływanie na wybór metodologii.

Sporządzenie wersji wstępnej wyceny

Jest to zdecydowanie istotniejszy etap wyceny niż mogłoby się wydawać. Jak wiadomo bardzo często dochodzi do sytuacji, że niektóre dokumenty nie zostały dostarczone przy etapie zapoznawania się z nieruchomością.

Bardzo ważne jest przygotowanie wyceny we wstępnej formie, która umożliwia na dokonanie odpowiednich uzupełnień, po wprowadzeniu których będzie mogła już przyjąć ostateczną formę.

Ile dokładnie trwa proces związany z wycena nieruchomości?

Warto wiedzieć, że standardowy czas potrzebny na wycenę nieruchomości w formie valuation report lub operatu szacunkowego w zdecydowanej większości przypadków wynosi 10 dni roboczych od momentu, w którym dana osoba otrzymała zlecenie wykonania omawianej usługi.

Godny uwagi jest również fakt, że po przekazaniu wstępnej wersji wyceny nieruchomości, klient powinien w ciągu 5 dni zarówno uzupełnić wszystkie brakujące dokumenty, jak i przedstawić ewentualne pytania. Z kolei podczas kolejnych dni dokonywane są uzupełnienia poszczególnych kwestii w wycenie nieruchomości, a także wyjaśniania klientowi aspektów, które go nurtują. Warto wiedzieć, że bardzo często wycena nieruchomości odbywa się w skróconej formie, która trwa od 5 do 7 dni.

Dodatkowo w przypadku nieruchomości, których wycena będzie wymagała zdecydowanie bardziej obszernego przeanalizowania całego rynku czy dokumentów związanych z nieruchomością, proces może się wydłużyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.