Technologie bezwykopowe: przewierty sterowane

Technologie bezwykopowe: przewierty sterowane

 

Technologie bezwykopowe
Budując jakąkolwiek budowlę lub budynek, przy doprowadzaniu infrastruktury bardzo często pojawia się problem wykonania przekopu pod nieusuwalną przeszkodą. Może to być droga, rzeka lub kanał. Pierwsza myśl, która pojawia się w związku z tym, jest związana z ogromnym kosztem i technicznymi trudnościami realizacji tego przedsięwzięcia. Obecnie jednak zadanie to jest prostsze i łatwiejsze do wykonania niż może się wydawać. Technologie bezwykopowe umożliwiają szybszą i tańszą realizację inwestycji przy jednoczesnym braku naruszenia terenu. Są to niewątpliwe zalety, które sprawiają, że często w porównaniu z metodami tradycyjnymi, technologie bezwykopowe są bezkonkurencyjne. Podstawową przewagą przewiertów sterowanych nad techniką wiercenia poziomego jest brak potrzeby wykonania głębokich wykopów po obu stronach przewiertu. Przewiert sterowany dzięki zakrzywionemu torowi wykonuje się z poziomu gruntu. Jakie wobec tego są ograniczenia i zakres stosowania?

Przewierty sterowane – wprowadzenie
Do grupy technologii bezwykopowych zaliczają się przewierty sterowane. Są modyfikacją przewiertów kierunkowych i określane mianem horyzontalne przewierty kierunkowe (HDD – Horizontal Directional Drilling). Mają one zastosowanie przy budowie infrastruktury:
– wodociągowej,
– gazowej,
– kanalizacyjnej,
– telekomunikacyjnej,
– energetycznej.

Przewierty sterowane – realizacja
Przewiert jest wykonywany w trzech etapach:
1) Wykonanie projektu. Celem jest dokładne ustalenie trasy, którą ma przebiegać przewiert.
2) Wykonanie przewiertu pilotażowego. Celem jest wykonanie otworu zgodne z planem. Etap ten jest przeprowadzany za pomocą specjalnej głowicy sterowanej tzw. żerdzi z płetwą.
3) Wykonanie przewiertu właściwego. Celem jest uzyskanie przewiertu o średnicy umożliwiającej przeprowadzenie rury o wymaganej średnicy. Etap ten jest przeprowadzany przy użyciu głowicy rozwiercającej.
Podczas wiercenia stosuje się płuczkę wiertniczą, tzw. bentonit, czyli mieszanina iłu drobnoziarnistego i wody. Jego zadaniem jest konsolidacja, wzmocnienie ścian otworu, chłodzenie głowic wiercących i rozwiercających oraz ewakuacja urobku.

Przewierty sterowane – zalety
Technologia ta oferuje wiele korzyści. Do najważniejszych należy zaliczyć:
– mniejszą ingerencję w środowisko (krótsze przerwy w dostawie wody, brak konieczności zatrzymywania ruchu drogowego, mniejszy hałas),
– niższe koszty pośrednie (koszty dostaw, oznakowań etc.),
– niższe koszty bezpośrednie (krótki czas realizacji, mniejsza ilość pracowników zaangażowanych w realizację projektu etc.),
– możliwość położenia rurociągów w sytuacji istnienia trudnych warunków geologicznych.

Przewierty sterowane – ograniczenia i podsumowanie
Nie wszystkie rodzaje gruntów umożliwiają realizację inwestycji przy zastosowaniu HDD. Są to głównie upłynnione formy żwirów i gliny. Długość przewiertu oraz średnica położonych rur zależy od kategorii gruntów, dlatego każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Orientacyjnie można przyjąć, że jest możliwe wykonanie inwestycji o parametrach o długości do 3 km przy układaniu rur o średnicy 1400 mm. Przykładowo, w Hong Kongu zrealizowano inwestycję przy zastosowaniu HDD, o długości 5,2 km dla rur o średnicy 508 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.